EN
EN

ZAZA TIMBER Construction saņem ISO 9001:2015 vadības kvalitātes sertifikātu

20.07.2022.

ZAZA TIMBER grupā ietilpstošais ZAZA TIMBER Construction SIA ir saņēmis ISO 9001:2015 vadības kvalitātes sertifikātu.

ZAZA TIMBER Construction specializējas līmētās koksnes konstrukciju montāžā būvējot ēkas un tiltus. Uzņēmums ir būvējis biroju ēkas, brīvdabas koncertzāles, ražošanas ēkas, dzīvojamās mājas, sporta būves, degvielas un elektrouzlādes stacijas.

Kopš 2020. gada uzņēmums veic koka konstrukciju montāžu arī Ziemeļvalstīs, pieaug klientu skaits, darbinieku skaits, aktuālāka kļūst procesu nepārtrauktība. Ieviestā ISO 9001:2015 vadības kvalitātes sistēma ir svarīga stabilai uzņēmuma darbības nodrošināšanai un tālākai izaugsmei.

Uzņēmumu auditējis un sertifikātu izdevis Šveices uzņēmums SGS Société Générale de Surveillance SA.

Uzņēmuma vadības kvalitātes sistēmu veido:

  • Kvalitātes vadības sistēmas procesi un efektivitātes uzlabojumi;
  • Audita sistēma un procedūras;
  • Veidlapu reģistrs un formas;
  • Kvalitātes vadības sistēmas pārskati;
  • Piegādātāju, tai skaitā apakšuzņēmēju, saraksts un novērtējums;
  • Procedūras sūdzības, problēmu un priekšlikumu risināšanai;
  • Uzņēmuma darbības risku novērtējums;
  • Mērinstrumentu reģistrs un kalibrēšanas apliecinājumi;
  • Darbinieku apmācības un reģistrācijas žurnāli.