EN
EN

Tiek parakstīts ģenerāluzņēmēja līgums par ZAZA TIMBER Production ražotnes paplašināšanu

05.10.2021.

05/10/2021

Tiek parakstīts ģenerāluzņēmēja līgums starp ZAZA TIMBER Production SIA un SIA Būvfirma “Vītols” par Apvienotu projektēšanas un būvdarbu veikšanu esošās ražošanas ēkas pārbūvei un jaunas ražošanas ēkas būvniecībai” SIA IKTK projekta “Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK””, projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/19/A/033.