EN
EN

Parakstīts līgums par ZAZA TIMBER Production ražotnes paplašināšanu

08.05.2023.

 

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu uzņēmumā tiek realizēts projekts “Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK””, projekta Nr. Nr. 3.1.1.5/19/A/033.

Projekta mērķis ir paplašināt kokapstrādes uzņēmuma ZAZA TIMBER Production SIA  (iepriekšējais nosaukums – SIA IKTK) darbību un attīstīt jaunu produktu ražošanu, izveidojot jaunas ražošanas telpas blakus esošajai ražotnei Jelgavas novadā. Projekta īstenošana saistīta ar esošas uzņēmējdarbības vietas jaudas palielināšanu, piedāvājot inovatīvu produktus.

Jaunumi:

5/05/2023

ZAZA TIMBER Production SIA parakstījis līgumu ar SIA Bukoteks par projekta “Būvdarbu veikšanu esošās ražošanas ēkas pārbūvei” īstenošanu.

 

Ar iepriekšējo ZAZA TIMBER Production SIA līgumpartneri SIA Būvfirma “Vītols” līgums, pusēm vienojoties, ir izbeigts ar 20.03.2023.