EN
EN

Pabeigti projektēšanas darbi ZAZA TIMBER Production ražotnes paplašināšani

09.06.2022.

09/06/2022

SIA Būvfirma Vītols noslēgtā ģenerāluzņēmēja līguma ietvaros pabeigusi projektēšanas darbus un saskaņojusi tos ar ZAZA TIMBER Production SIA, lai realizētu projektu “Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK””, projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/033