EN
EN

Jelgavas novada būvvaldē saskaņots projekts ZAZA TIMBER Production ražotnes paplašināšani

16.08.2022.

16/08/2022

Projekta “Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA “IKTK””, projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/033 ietvaros, izstrādātais tehniskais projekts saskaņots Jelgavas novada būvvaldē.